Behandeling van chronische nierinsufficiëntie

Wanneer de nieren langdurig onvoldoende goed werken spreekt men van chronische nierinsufficiëntie. Nierinsufficiëntie kan zeer geleidelijk evolueren over verloop van meerdere jaren, maar kan ook vrij plots optreden. Sommige mensen merken niet dat er iets mis is totdat ze echt behandeling nodig hebben. Iedereen kan chronische nierinsufficiëntie krijgen. De meest frequente oorzaken zijn echter diabetes, hoge bloeddruk, ontsteking en blokkade van de urinewegen en erfelijke nierziekten. Wanneer de nieren minder dan 10 tot 15 % functioneren is de nierinsufficiëntie bijzonder ernstig en zal dit zonder behandeling tot een levensbedreigende toestand leiden. Op dat moment is er nood aan een behandeling die de functie van de nier overneemt.

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. hemodialyse of kunstnier-behandeling
  2. peritoneale dialyse of buikspoeling

De keuze tussen deze twee mogelijkheden gebeurt op basis van onderling overleg tussen u, uw nefroloog, uw familie en uw huisarts, nadat u voldoende geïnformeerd bent over beide technieken. Soms komt u door uw voorgeschiedenis of huidige ziektetoestand niet in aanmerking voor één van beide technieken. Dit zal door uw nefroloog met u besproken worden. Sommige patiënten komen in aanmerking voor een niertransplantatie, voor anderen is dit niet mogelijk om medische redenen, bv. omdat de kans op verwikkelingen groter is dan de kans op succes. Een niertransplantatie verloopt niet gepland (tenzij bij levende donatie), maar gebeurt op het moment dat een “passende nier” ter beschikking komt. Dit betekent dat er in afwachting ook hemodialyse of peritoneale dialyse dient te gebeuren.

www.nefrologiebrugge.be maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u expliciet akkoord met het gebruik van deze cookies.