Dienst Medisch-Maatschappelijk Werk

Iedereen die met ziek zijn geconfronteerd wordt, heeft tijd nodig om dit te verwerken. Samen met de behandelende artsen, verpleegkundigen en diëtist, staat de maatschappelijk werkster in voor de ondersteuning van de dialysepatiënt en zijn omgeving. Talrijke vragen kunnen opduiken. Graag geeft de maatschappelijk werkster hulp en advies, luistert naar de psychologische noden. Ze is de uitgelezen persoon om praktische en financiële problemen te helpen regelen.

Zij kan informatie geven over:

  • Vervoerregeling: mogelijkheden om u naar het dialysecentrum te verplaatsen (collectief vervoer, eigen vervoer, openbaar vervoer, vervoer door derden) en financiële tussenkomst van uw ziekenfonds.
  • De financiële gevolgen van dialysebehandeling: informatie over de ziekenhuisfacturen, informatie over de uitkeringen van het ziekenfonds tengevolge van uw arbeidsongeschiktheid.
  • Huur en aankoop van materialen voor thuisopvang, bv. rolwagen.
  • Sociale voorzieningen: tussenkomsten van ziekenfonds, tegemoetkomingen van het Ministerie van Sociale Zaken, verhoogde kinderbijslag, ziekengeld, sociale en fiscale voordelen, Vlaams Fonds.

Zij kan helpen bij ontslagregeling uit het ziekenhuis naar huis, een hersteloord, rusthuis.

Zij bemiddelt en werkt samen met interne en externe diensten: bv. diensten voor gezinszorg, thuisverpleging, sociale diensten van ziekenfondsen, OCMW, centra algemeen welzijnswerk... Ook als dialysepatiënt kan u op vakantie gaan in binnen-en buitenland. Documentatie en informatie over centra en tussenkomsten van uw ziekenfonds kunnen gegeven worden.

Zelfhulpgroepen, vereniging voor nierinsufficiënten:
Belgische federatie voor nierinsufficiënten (F.B.V.N.)
Mercatorpad 13
3000 Leuven
T 016 20 31 32
De vereniging geeft een driemaandelijks tijdschrift uit, HORIZON.

www.nefrologiebrugge.be maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u expliciet akkoord met het gebruik van deze cookies.