Rijgeschiktheid

Het KB van 23 maart 1998 (Bijlage 6, Art V) stelt dat ernstig chronisch nierlijden de uitsluiting tot het besturen van een motorvoertuig tot gevolg heeft. Zo gewenst, kan een tijdelijk rijbewijs worden verleend. Dit tijdelijk rijbewijs is kosteloos te bekomen en is onmiddellijk beschikbaar bij het inruilen van het huidige rijbewijs, mits voorlegging van een ingevuld aanvraagformulier en een rijgeschiktheidsattest. Uw nefroloog kan bij eenvoudige pathologie een advies geven over de rijgeschiktheid. Indien er bijkomende problemen zijn, zoals bv. verminderd zicht, suikerziekte, hartritmestoornissen of epilepsie, zal uw nefroloog u voor specialistisch advies verwijzen naar bv. de oogarts, de endocrinoloog, de cardioloog of de neuroloog. In specifieke gevallen zal hij u moeten verwijzen naar het CARA centrum. Wanneer u reeds in dialyse bent, kan de aanvraag van een tijdelijk rijbewijs onmiddellijk gebeuren. Indien u pas start met dialyse kan de aanvraag pas na enkele weken gebeuren, omdat eerst moet geëvalueerd worden hoe u dialyse verdraagt. De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid is beperkt tot maximaal twee jaar voor categorie A3, A, B, B+E of G, en maximaal een jaar voor categorie C, C+E, D of D+E of van subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E.

www.nefrologiebrugge.be maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u expliciet akkoord met het gebruik van deze cookies.