Deelname aan studies

Het is de betrachting van de artsen van het dialysecentrum om u steeds de meest optimale behandeling volgens de laatste evoluties in de wetenschap te geven.
Soms kan het nodig zijn om hiervoor verschillende reeds toegepaste technieken voor de diagnose of behandeling met elkaar te vergelijken, of op een systematische manier na te gaan of een voorgestelde strategie inderdaad tot de verhoopte resultaten leidt. Een zeldzame keer zijn hier beperkte extra bloednames voor nodig. De gegevens die hierbij worden verkregen, worden voor verdere verwerking volledig anoniem gemaakt en kunnen eventueel in vaktijdschriften worden gepubliceerd.
In het kader van de bescherming van de privacy en de controle van een correct gebruik van uw gegevens kan het gebeuren dat uw dossier op een vertrouwelijke manier wordt ingekeken door artsen die lid zijn van het comité medische ethiek of artsen van de regulerende overheden. Bij het verzamelen van dergelijke gegevens wordt u steeds een correcte behandeling en opvolging gegarandeerd, en zullen in geen geval extra kosten of baten ter uwer laste worden gegenereerd.
Bij het starten van dialyse in het dialysecentrum AZ Sint-Jan Brugge wordt u een informed consent gevraagd voor deelname aan dergelijke observationele studies. Momenteel gebeurt in uw dialysecentrum onderzoek rond het optimale dosistoedieningsschema voor een aantal frequent gebruikte antibiotica en naar de optimale dosis van een bloedverdunnende medicatie.

Indien u niet wenst dat uw gegevens hiervoor gebruikt worden, dient u dit tijdig met de verantwoordelijke artsen te bespreken. Bij studies betreffende nieuwe, nog niet geregistreerde behandelingen zal u steeds bijkomend en afzonderlijk schriftelijke toestemming gevraagd worden.

www.nefrologiebrugge.be maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u expliciet akkoord met het gebruik van deze cookies.