Onderzoeken

 • RX thorax
  Op regelmatige tijdstippen (meestal om de 4-6 maand) dient een foto van het hart en de longen te worden gemaakt. Dit laat de nefroloog toe om te oordelen of uw streefgewicht nog steeds correct is. Ook wanneer u klachten hebt van aanslepende hoest of kortademigheid zal een longfoto worden genomen.

 • EKG
  Een electrocardiogram is een registratie van het hart die op dialyse zelf kan uitgevoerd worden. Dit gebeurt routinematig (meestal om de 6-12 maand) om uw hartfunctie te evalueren. Ook wanneer u een onregelmatig hartritme hebt of klachten van pijn op de borst, zal dit afgenomen worden.

 • Echocardiografie
  Dit is een filmpje van het hart dat toelaat om het hart grondig te onderzoeken. Na aanbrengen van een gel op de huid, kijkt men met een echografie-toestel door de borstwand naar het hart. Dit onderzoek zal ook routine-matig (meestal om de 12-24 maand) gebeuren of bij bepaalde klachten die kunnen toegeschreven worden aan een hartziekte.

 • DSA van de AV-fistel
  Een vernauwing of verstopping van de AV-fistel wordt vermoed wanneer uw bloeduitslagen niet meer goed zijn, wanneer het aanprikken moeilijk verloopt of wanneer u lang nabloedt. In deze gevallen zal een foto van de AV-fistel gemaakt worden. Dit gebeurt door het aanprikken van de slagader in de arm, na het stoppen van de bloedverdunners.

 • Coronarografie
  Wanneer men vermoedt dat er een probleem is met de kransslagaders of met de hartkleppen, zal de cardioloog dit onderzoek uitvoeren. Hij zal een slagader in uw lies aanprikken en een katheter opschuiven tot in het hart, om dan met contraststof de kransslagaders en de hartholtes aan te kleuren. Na het onderzoek dient u een nacht in het ziekenhuis te blijven. Een mogelijk probleem is een bloeduitstorting in de lies. Om het risico hierop te beperken, moeten sommige bloedverdunners op voorhand gestopt worden en dient u na het onderzoek bedrust te respecteren. De dialyse zal nadien ook gebeuren zonder of met een lage dosis bloedverdunners. Wanneer u nog veel watert (> 400 ml per dag) zal uw streefgewicht de dialyse voor het onderzoek 1 kg hoger gebracht worden. Deze maatregel wordt genomen om uw nieren te beschermen tegen de negatieve effecten van de contraststof.

 • DSA van de onderste ledematen
  Bij klachten van pijn in de onderbenen of niet-genezende wondjes aan de voeten, dienen de bloedvaten van het bekken en de benen te worden onderzocht. De slagader in de lies wordt aangeprikt en er wordt contraststof in de bloedvaten ingespoten. Hiervoor dienen ook sommige bloedverdunners te worden gestopt. Wanneer u nog veel watert zal ook voor dit onderzoek uw streefgewicht de dialyse voordien 1 kg hoger gebracht worden, om uw nieren te beschermen.

www.nefrologiebrugge.be maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u expliciet akkoord met het gebruik van deze cookies.